VAD BETYDER EGENTLIGEN AUKTORISERAD BYRÅ?

Enkelt kan det förklaras av punkterna nedan

  • Att de personer som arbetar på byrån har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers särskilda utbildning för auktorisation.
  • Allting på begravningsbyrån handläggs med absolut största respekt för anhöriga och den avlidna. Byrån skriver under på att utföra allt med god sed och yrkesetik.
  • Av en auktoriserad byrå får du alltid ett skriftligt underlag, som komplement till det muntliga, på din beställning. Du får en specificerad prislista med kända kostnader, kostnader som ej är exakt utan beräknad samt totalpris och hur du ska gå tillväga för att betala (villkor för betalning).
  • Om den begravningsbyrå du anlitar förrättar bouppteckningar har alltid SBF:s ansvarsförsäkring eller annan annan försäkring som bedöms som likvärdig. Försäkringen ger skydd mot skador som kan uppkomma vid arvskifte eller bouppteckning.
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckningeller arvskifte.
  • Om den byrå du väljer anlitar bärare själv är de försäkrade mot eventuella olycksfall.
  • Om byrån är auktoriserad kommer den omfattas av SBF:s egna reklamationsnämnd. Det innebär, att om det blir en tvist mellan dig och byrån, går du ekonomiskt och ideellt skadefri.
  • Efter begravningen kommer byrån att sammanställa en fin minnespärm till dig som beställare.