Om Oss

Begravningsbyråer.com är framförallt en katalog över auktoriserade och seriösa begravningsbyråer runt om vårt vackra land. Vi vill helt enkelt göra det lätt att hitta en byrå som passar dig, nära dig. Och vi som gör det är ett par personer med lång erfarenhet av att skapa hemsidor med fokus på att gratis lyfta fram företag i branschen som är till nytta för allmänheten. För här är det gratis att vara med, både som företag och besökare.

Primärt är vi alltså en riktigt bra katalog med ambitionen att vara Sveriges i särklass bästa men vi ger också en del tips och förslag runt begravningar. Vad som är den generella klädkoden, hur du kan lämna dina kondoleanser och var du kan lämna minnesgåva med mera. 

Vi är dock inga experter utan lämnar rådgivning och frågor kring begravningar till dem som är det, personerna på begravningsbyråerna vi listar. De kan hjälpa dig genom begravningen och vara det stöd du behöver för att arrangera en riktigt fin och minnesvärd begravning.

Vi hoppas du får glädje av vår hemsida!